Catégories
86371
87.70 CHF 87.70 CHF 87.7 CHF
MTS 0250-230-400+-15V/230 / Transformateur monophasé, Classe d'isolement T40/B, 230-400 VAC +-15V, 230 VAC, 250VA / Murrelektronik
86310
215.70 CHF 215.70 CHF 215.70000000000002 CHF
MST 0800-230-400/230 Transformateurs, d'isolement, monophasé, in: 230/400 VAC, out: 230 VAC, 800VA / Murrelektronik
86348
58.80 CHF 58.80 CHF 58.800000000000004 CHF
MTS 0100-230-400/230 / Transformateur monophasé, Classe d'isolement T40, 230-400 VAC, 230 VAC, 100VA / Murrelektronik
86351
78.00 CHF 78.00 CHF 78.0 CHF
MTS 0250-230-400/230 / Transformateur monophasé, Classe d'isolement T40, 230-400 VAC, 230 VAC, 250VA / Murrelektronik
86450
82.02 CHF 82.02 CHF 82.02 CHF
MTL 0025-230-400/2x24 / Transformateur monophasé, Classe d'isolement T60, 230-400 VAC +-15V, 2x24 VAC (ou 48VAC avec jumper) 25VA / Murrelektronik
86368
65.10 CHF 65.10 CHF 65.1 CHF
MTS 0100-230-400+-15V/230 / Transformateur monophasé, Classe d'isolement T40/B, 230-400 VAC +-15V, 230 VAC, 100VA / Murrelektronik
86345
78.00 CHF 78.00 CHF 78.0 CHF
MTS 0250-230-400/24 / Transformateur monophasé, Classe d'isolement T40, 230-400 VAC, 24 VAC, 250VA / Murrelektronik
86343
67.20 CHF 67.20 CHF 67.2 CHF
MTS 0160-230-400/24 / Transformateur monophasé, Classe d'isolement T40, 230-400 VAC, 24 VAC, 160VA / Murrelektronik
86342
58.80 CHF 58.80 CHF 58.800000000000004 CHF
MTS 0100-230-400/24 / Transformateur monophasé, Classe d'isolement T40, 230-400 VAC, 24 VAC, 100VA / Murrelektronik
86341
50.20 CHF 50.20 CHF 50.2 CHF
MTS 0063-230-400/24 / Transformateur monophasé, Classe d'isolement T40, 230-400 VAC, 24 VAC, 63VA / Murrelektronik
86340
49.20 CHF 49.20 CHF 49.2 CHF
MTS 0040-230-400/24 / Transformateur monophasé, Classe d'isolement T40, 230-400 VAC, 24 VAC, 40VA / Murrelektronik